Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program podpory výstavby domácích ČOV

Vážení občané, zastupitelstvo na svém zasedání dne 5. 2. 2020 schválilo Poskytování dotací z rozpočtu obce Svijany na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.

Žádat mohou fyzické osoby – vlastníci rodinného/bytového domu v obci Svijany ve vymezeném prostoru daným Přílohou č. 1 Mapový podklad vymezující lokalitu ČOV Svijany

K dispozici jsou zde všechny potřebné dokumenty pro podání žádosti.