Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

SDH Svijany

Vždy na stráži!
A vždy celý muž buď každý z nás
Za čest a právo ,za drahé statky vesele vpřed!

Pod tímto veršem, který vyjadřoval hluboké myšlenky a morální vlastnosti založili naši předkové náš Sbor dobrovolných hasičů. V té době byly požáry častým jevem a tak se obyvatelé Podolí a Svijan, které v té době byly dvě osady rozhodli založit hasičský sbor.

Stanovy Sboru dobrovolných hasičů Svijany-Podolí byly podepsány 11. srpna 1878 a první Valná hromada byla 1. prosince v roce 1878. V té době měl Sbor 46 členů.

Správa velkostatku darovala sboru stříkačku sice starší, ale použitelnou proti požáru. Dokonce v roce 1879 obdržel sbor hasičů dar od J. V. (jeho výsosti) císaře a krále Františka Josefa I. dar ve výši 60 zlatých. Další důležitý úkon byl, že členové jsou od 1. září 1879 pojištěni proti úrazu. V roce 1882 byla zakoupena nová stříkačka od firmy František Smékal z Olomouce.

O činnosti spolku vypovídá do nejmenších podrobností za prvních 25 let existence “ Památník ..“, který byl vydán v roce 1903 nákladem spolku k 25-tému výročí založení.

Památník

V době první světové války, byla velmi těžká situace obyvatel Svijan
i Podolí, neboť bylo do války odvedeno celkem 50 % mužské populace. Ve skutečnosti zde v obci zůstali muži mladší 18 let a starší 50 let. Je nutné si uvědomit, že naprostá většina prací s prováděla ručně a s vysokým nárokem na počet lidí.V té době měly Svijany-Podolí dohromady evidovaných 530 obyvatel.
V roce 1937 byl vydán dekret Ministerstva vnitra, kterým bylo rozhodnuto o sloučení osad Svijany a Podolí pod jeden společný název Svijany.
Po druhé světové válce v roce 1952 bylo se členové spolku rozhodli, že si postaví hasičskou zbrojnici, kde bude nejen hasičská technika (v té době hasičský automobil zn. Mercedes), a že zde bude i spolková klubovna a byt pro strojníka.
Stavba byla zahájena  a dokončena svépomocí v roce 1954 za pomoci členů sboru,  pomoci MNV a podniků v obci včele s Pivovarem.

Dle dochovaných fotografií a pamětí vyprávěných nejstaršími členy našeho sboru (bratr Zdeněk Vaňouček, Stanislav Stanislav, Jaromír Adam, Miroslav Adam, František Horák, Milada Adamová a další) byla činnost spolku zaměřena i na sportovní část života. Zásahová jednotka se zúčastňovala pravidelně okrskových soutěží a celý spolek představoval významnou složku ve společenském životě obce Svijany.

V osmdesátých letech minulého století sportovní činnost se dostávala do popředí života. Soutěžila družstva mužů a žen ve všech akcích ať již to byly okrskové soutěže, Pojizerský Pohár ve Břehách, tak i okresní přebor a v roce 1989 i účast žen v krajském kole v Ústí nad Labem a krásné druhé místo.

Současně byl založen i oddíl mladých hasičů, který byl základem pozdějšího úspěšného vývoje sboru v požárním sportu.

O celém tomto desetiletí je zpracována hasičská kronika. Některá jména z té doby Josef Žďárský, Jiří Linka, Petr Lelek, Zdena Bičíková, Miluše Lelková, Stanislava Linková, Zdena Bičíková, Hana Telenská, Jaroslav Telenský, Vlasta Melicharová.

V polovině devadesátých let pokračovala sportovní činnost. Základem družstva mužů a žen věnujících se požárnímu útoku byla parta z oddílu mladých hasičů. Spolu se zkušenostmi starších byly dosaženy mimořádné sportovní úspěchy jako je celkové vítězství v seriálu Superpoháru v kategorii mužů i žen v roce 2003.

Nové soutěže vytvořené v rámci 5 ti okresů a třech krajů i Pojizerský Pohár, celkem 16 soutěží v průběhu každé sezóny přinesly našemu SDH velkou popularitu a slávu.

Za pomoci mimořádného úsilí členů, sponzorů a pravidelného tréninku všech cvičících bylo zabezpečeno i potřebné technické vybavení pro sportovní činnosti. (některá jména: Eva Čepelíková a její dcery Zuzana a Lucie, Petra Lelková, Tomáš Linka, Míla Vaňouček, Petr Lelek, Radek Lauryn, Miroslav Lelek, Jiří Linka)

Ve Svijanech byla založena tradice soutěž v požárním útoku pod názvem „Svijanská 13“, která je od roku 1999 pravidelně konána každý rok v květnu. O její popularitě a vysoké organizační svědčí pravidelná vysoká účast soutěžících sborů, kterých bývá více než 50 a některá i ze vzdálenosti více než 100 km.

Družstvo mužů pokračuje na sportovním poli i v novém seriálu, který vznikla sloučením Pojizerského Poháru a Superpoháru po názvem JIZERSKÁ LIGA a dosahují medailových umístění.

O sportovních úspěších našeho sboru vypovídá galerie pohárů, kde jich máme více než 130 ks.

V současné době funguje i oddíl mladých hasičů, který má celkem tři družstva a pravidelně se zúčastňuje soutěží pro mladé hasiče. Máme založenou tradici soutěže mladých hasičů „Svijanský Soptík“, která je vždy v červnu. I mladí hasiči vozí domů poháry.

Sbor dobrovolných hasičů je aktivní složkou společenského života naší obce a členové jsou zapojeni ve všech akcích (a je jich ročně cca 16), které jsou všemi spolky pořádány.