Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a výzvy

Místní platné vyhlášky

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Název vyhlášky

OZV č.5/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č.4/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č.3/2019 komunální odpad

OZV č.2/2019 o zrušení OZV č.5/2007 požární řád
Účinnost

28.12.2019

28.12.2019

29.11.2019

29.11.2019
OZV č. 1/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity 23.2.2019
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 5.4.2017
OZV č. 3/2015 o regulaci  provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 15.10.2015
OZV č.2/2015 stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svijany 8.5.2015
OZV č. 1/2011 o místním poplatků ze psů8. 3. 2011
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č.1 k OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. 3. 2011
OZV č. 5/2007 požární řád

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8.5.2007

19.3.2021

1. 1. 2022

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 9. 3. 2022

Usnesení zastupitelstva

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu obce v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Svijany, v elektronické podobě vyvěšen na úřední desce obce.

Obecní nařízení

Směrnice pro ochranu osobních údajů v kamerovém systému

Výroční zprávy