Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a výzvy

Místní platné vyhlášky

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Vyhlášky

Vyhlášky obce Svijany ve Sbírce právních předpisů

VyhláškaÚčinnost
OZV č.5/2019 o místním poplatku ze psů28.12.2019
OZV č. 3/2015 o regulaci  provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her15.10.2015
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
1. 1. 2024
OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu19.3.2021
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství1. 1. 2024
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství9. 3. 2022

Usnesení zastupitelstva

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu obce v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Svijany, v elektronické podobě vyvěšen na úřední desce obce.

Obecní nařízení

Směrnice pro ochranu osobních údajů v kamerovém systému

Výroční zprávy