Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

Rozvinutá řemesla v historii obce

Obec Svijany se v prvorepublikovém období rozvíjela značně odlišně od okolních obcí, kde jednoznačně převažovali rolníci (zemědělská výroba) v podobě chalupářů, statkářů, domkářů. Z hlediska profesního zaměření tehdejších obyvatel Svijan je velmi zajímavé to, že buď byli zaměstnanci dvou (resp. tří) průmyslových podniků anebo provozovali různá řemesla a poskytovali nejrůznější služby jako drobní živnostníci. Rolníci se samozřejmě mezi obyvateli Svijan též nacházeli, ale v daleko menším počtu, než bylo tehdy na venkově obvyklé.

Z dnešního pohledu bychom mohli konstatovat, že prvorepublikové Svijany měly velmi širokospektrou a nabídku služeb terciální sféry a téměř optimální zabezpečení (vztaženo k roku 1945) z hlediska:

komunikace

 • vlastní železniční stanice Svijany (dnes Loukov)
 • vlastní poštovní úřad Svijany I a poštovní úřad Svijnay II (dnes Loukov)

zdravotní péče

 • vlastní lékař –MUDr. Puluj

vzdělávání

 • vlastní základní škola pro 1. až 9. p.r. (p. řídící učitel Broul)

finančních služeb

 • družstevní spořitelna Kampelička

zajištění bezpečnosti

 • vlastní četnická stanice (s větším počtem četníků)

Je však neveselé konstatování, že úplně o všechny výše uvedené prvorepublikové vymoženosti Svijany především v dobách budování socialismu, ale i kapitalismu postupně přišly.

Pro zajímavost, je možné uvést seznam prvorepublikových podniků, živnostníků a rolníků, který se vztahuje k roku 1945, a který ještě nemusí být zcela vyčerpávající:

Průmyslové podniky:

 1. potravinářské
  • Pivovar Rohan
  • Mlýn Perner
 2. stavebních hmot
  • Cementárna Kunst
 3. zemědělské
  • Statek Rohan

Živnostníci:

Hostinec – 4x „Kantína“

Třešňák

Svoboda

Tomka

Pekařství – 2x Štajner

Matějíček

Koloniál – 3x Štajner

(dnes obchod se smíšeným zbožím) Kolář

Matějíček

Řeznictví – 2x HamouzTomka

Prodej ryb Tomsa

Truhlář Felkner

Natěrač Rympler

Brusírna Plíva

Benzinová pumpa Kolář

Klempíř Vaňouček Václav

Kadeřnictví Dlouhý

Holič Kozderková (Adamička)

Prodej uhlí – 2x Hamouz

Šefl

Prodej štěrkopísku Hošek Štěpán

Krejčovství Hošek Rudolf

Švadlena Adamová

Obuvník Hořák

Mandl Pospíšilová

Zahradnictví – 2x Opočenský

Stanislav

Kovář Václavů

Kovodílna, autoopravna Žďárský

Rolníci – 8x Bičík

Pecina

Šimůnek Jaroslav

Adam

Pažout

Kobosil

Maruška

Šimůnek Josef