Místní platné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Zajištění schůdnosti místních komunikací

od 22.12.1998

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

od 20.03.2000

Závazná část územního plánu obce Svijany – Regulativy

od 30.09.2002

Zrušující vyhláška č.1/2007

od 04. 04. 2007

O místním poplatku za užívání  veřejného prostranství  č.3/ 2007

od 08. 05. 2007

Požární řád

od 08. 05. 2007

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy... odpadů 6/2007

od 05. 06. 2007

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství - změna 7/2007

od 04. 06. 2007

OZV č. 1/2011

 

OZV č. 2/2011  Příloha -č.1 k OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Jednací řád.

OZV č.2/2015.

OZV č. 3./2015

OZV č 1 /2017

Spisový a skartační řád  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

 

od 8.12.2010

  od  8.5.2015

   od 1.1.2016  

od 5.4.2017  

20.9.2016 

23.2.2019 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

      Střednědobý výhled rozpočtu obce

     - v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Svijany v  elektronické podobě vyvěšen

      na úřední desce obce.

      Rozpočtový výhled 

      Rozpočtové opatření č.1/2017  

      Rozpočtové opatření  č. 2/2017

      Rozpočtové opatření č. 3/2017

     Rozpočtové opatření č 4/ 2017

       

Strategický rozvojový dokument Obec Svijany 2018-2022

Koncepce proseniorské politiky

Obecní nařízení

Výroční zprávy

2011

Výroční zpráva za rok 2011.

2012

 Výroční zpráva za rok 2012

2013

Výroční zpráva  za rok 2013

2014

Výroční zpráva za rok 2014

2015

Výroční zpráva za rok 2015

2016

Výroční zpráva za rok 2016

2017

Výroční zpráva za rok 2017

2018

Výroční zpráva za rok 2018