Místní platné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1 2011 o místním poplatků ze psů

 8.3.2011 

OZV č. 2/2011  Příloha -č.1 k OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8.3.2011 

OZV č. 5/2007 

OZV č.2/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svijany

OZV č. 3./2015 o regulaci  provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

 OZV č 1 /2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

OZV č. 1/2019  o místním poplatku z ubytovací kapacity 

 

  8.5.2007  

  8.5.2015

        1.1.2016

         15.10.2015

             5.4.2017

           

                   23.2.2019

   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

       Střednědobý výhled rozpočtu obce

       v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Svijany v  elektronické podobě vyvěšen

      na úřední desce obce.

      Rozpočtový výhled        

Strategický rozvojový dokument Obec Svijany 2018-2022

Koncepce proseniorské politiky

Obecní nařízení

Výroční zprávy

2011

Výroční zpráva za rok 2011.

2012

 Výroční zpráva za rok 2012

2013

Výroční zpráva  za rok 2013

2014

Výroční zpráva za rok 2014

2015

Výroční zpráva za rok 2015

2016

Výroční zpráva za rok 2016

2017

Výroční zpráva za rok 2017

2018

Výroční zpráva za rok 2018