Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

D10 výstavba protihlukových stěn – PHS

ŘSD nám oznámila, že začne stavba protihlukové stěny (PHS) na D10. Je to výsledek několika předchozích měření akustického tlaku. Rozsah vystavby a vykresy jsou uvedeny dole. Jakékoliv další informace rádi poskytneme na obecním úřadě.

Předpoklad začátku stavebních prací je 3. týden srpna a dokončení do konce listopadu 2021.

Rozsah protihlukových stěn:
PHS směr Praha km 66,254-66,492:
Tato PHS se napojuje na stávající PHS na mostě formou přesahu, od km 66,54 do km 66,380
je vedena v násypu, dále plynule přechází do zářezu a v místě domu č.p.53 se do stávajícího
zářezu směrovým vedením zařezává. Vzhledem k celkové délce nové a staré PHS je navržen
jeden únikový východ.
PHS směr Liberec km 66,257 až 66,480:
PHS je vedena od km 66,257 do km 66,400 v násypu, kde plynuje přechází do zářezu až do
km 66,480. Dle požadavku ŘSD je v blízkosti poloportálu navržen uzamykatelný revizní vchod.

POMOC Moravě – HRUŠKY

Naše Obec zaslala na pomoc jedné z nejvíce postižených a zároveň nejmenší obci, a to Hrušky na Břeclavsku, částku ve výši 40 000 Kč. Finanční obnos byl zaslán přímo na účet obce.

DRŽTE SE!

https://hrusky.cz/

Šikulové – 1. místo

Gratulujeme našim Šikulům za 1. místo ve sběru baterií – nejlepší výsledek mezi školami v Libereckém kraji!

Mobilní Česká pošta ve Svijanech

Mobilní pobočka České pošty bude do obce Svijany jezdit každou středu v měsíci květnu 2021 od 9:15 do 10:00 hod

Stanoviště bude mít vedle Obecního úřadu

ŠIKULOVÉ NA 1. místě!!!

Náš kroužek Šikulů získal v rámci Jarní sběrové kampaně (2021) první místo mezi školami v celém Libereckém kraji.

GRATULUJEME 🙂