Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Kyrgyzstán – země vysokých hor a šťastných lidí

Konečně po období pandemie jsme se opět sešli a vyslechli si poutavou přednášku paní Pavly Bičíkové o putování horami Střední Asie – Alajem, Ťan-Šanem a Pamírem. Už nyní se těšíme na další přednášku o cestování.

Zlatý erb 2021 – Svijany 3. místo v krajském kole

Dne 15. 9. 2021 v rámci vyhlašování výsledků soutěže Zlatý erb v Libereckého kraje v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí získala obec Svijany 3. místo v krajském kole v kategorii nejlepší webové stránky obce.

D10 výstavba protihlukových stěn – PHS

ŘSD nám oznámila, že začne stavba protihlukové stěny (PHS) na D10. Je to výsledek několika předchozích měření akustického tlaku. Rozsah vystavby a vykresy jsou uvedeny dole. Jakékoliv další informace rádi poskytneme na obecním úřadě.

Předpoklad začátku stavebních prací je 3. týden srpna a dokončení do konce listopadu 2021.

Rozsah protihlukových stěn:
PHS směr Praha km 66,254-66,492:
Tato PHS se napojuje na stávající PHS na mostě formou přesahu, od km 66,54 do km 66,380
je vedena v násypu, dále plynule přechází do zářezu a v místě domu č.p.53 se do stávajícího
zářezu směrovým vedením zařezává. Vzhledem k celkové délce nové a staré PHS je navržen
jeden únikový východ.
PHS směr Liberec km 66,257 až 66,480:
PHS je vedena od km 66,257 do km 66,400 v násypu, kde plynuje přechází do zářezu až do
km 66,480. Dle požadavku ŘSD je v blízkosti poloportálu navržen uzamykatelný revizní vchod.