Rozvinutá řemesla v historii obce

 

Obec Svijany se v prvorepublikovém období rozvíjela značně odlišně od okolních obcí, kde jednoznačně převažovali rolníci (zemědělská výroba) v podobě chalupářů, statkářů, domkářů. Z hlediska profesního zaměření tehdejších obyvatel Svijan je velmi zajímavé to, že buď byli zaměstnanci dvou (resp. tří) průmyslových podniků anebo provozovali různá řemesla a poskytovali nejrůznější služby jako drobní živnostníci. Rolníci se samozřejmě mezi obyvateli Svijan též nacházeli, ale v daleko menším počtu, než bylo tehdy na venkově obvyklé.

 

Z dnešního pohledu bychom mohli konstatovat, že prvorepublikové Svijany měly velmi širokospektrou a nabídku služeb terciální sféry a téměř optimální zabezpečení (vztaženo k roku 1945) z hlediska:

komunikace

  • vlastní železniční stanice Svijany (dnes Loukov)
  • vlastní poštovní úřad Svijany I a poštovní úřad Svijnay II (dnes Loukov)

zdravotní péče

  • vlastní lékař –MUDr. Puluj

 

vzdělávání

  • vlastní základní škola pro 1. až 9. p.r. (p. řídící učitel Broul)

 

finančních služeb

  • družstevní spořitelna Kampelička

 

zajištění bezpečnosti

  • vlastní četnická stanice (s větším počtem četníků)

 

Je však neveselé konstatování, že úplně o všechny výše uvedené prvorepublikové vymoženosti Svijany především v dobách budování socialismu, ale i kapitalismu postupně přišly.

 

Pro zajímavost, je možné uvést seznam prvorepublikových podniků, živnostníků a rolníků, který se vztahuje k roku 1945, a který ještě nemusí být zcela vyčerpávající:

 

 

Průmyslové podniky:

A) potravinářské

Pivovar Rohan

Mlýn Perner

B) stavebních hmot

Cementárna Kunst

C) zemědělské

Statek Rohan

Živnostníci:

Hostinec – 4x „Kantína“

Třešňák

Svoboda

Tomka

 

Pekařství – 2x Štajner

Matějíček

 

Koloniál – 3x Štajner

(dnes obchod se smíšeným zbožím)              Kolář

Matějíček

 

Řeznictví - 2x Hamouz Tomka

 

Prodej ryb Tomsa

 

Truhlář Felkner

 

Natěrač Rympler

 

Brusírna Plíva

Benzinová pumpa Kolář

Klempíř Vaňouček Václav

Kadeřnictví Dlouhý

Holič Kozderková (Adamička)

Prodej uhlí – 2x Hamouz

Šefl

 

Prodej štěrkopísku Hošek Štěpán

Krejčovství Hošek Rudolf

 

Švadlena Adamová

 

Obuvník Hořák

Mandl Pospíšilová

Zahradnictví – 2x Opočenský

Stanislav

 

Kovář Václavů

 

Kovodílna, autoopravna Žďárský

 

 

Rolníci – 8x Bičík

Pecina

Šimůnek Jaroslav

Adam

Pažout

Kobosil

Maruška

Šimůnek Josef