Rozpočtové opatření č. 1 2017

Rozpočet roku 2017- schválen 20.3.2017

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 3 983 800        7 106 007
Nedaňové příjmy   584 843           811 023
Kapitálové příjmy 2 500 000         3 804 343,00
Dotace      59 900           696 900,--
Financování    
Celkem  7 128 543  12 418 273

 

Výdaje

Plán                                     Skutečnost                

Pozemní komunikace

 2 150  000          207 627

Provoz veřejné silniční dopravy

      27 990           27 990
Odvádění a čištění odpadních vod   7 500 000        7 467 611
Činnosti knihovnické        24 000 

           59 337

Ostaní záležitosti kultury        30 000             41 095
Sportovní zařízení v majetku obce       24 000            21 458 
Využití volného času dětí a mládeže       55 000          166 699
Bytové hospodářství       28 000            58 356 

Nebytové hospodářství

     25 112            50 449
Veřejné osvětlení      28 000            44 397
Pohřebnictví       10 000              8 150
 Komunální služby a územní rozvoj      345 000           411 800
 Sběr a svoz komunálních odpadů      184 000           187 982
 Sběr a svoz ostaních odpadů       29 000            62 154
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana        17 000              8 038
 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       555 000         1 907 898
 Ochrana obyvatelstva          1 000                    0
 Požární ochrana - dobrovolná část         85 000           119 019
 Zastupitelstva obcí        658 000           791 984
 Činnost místní správy        850 000           976 851
 Obecné příjmy a výdaje z fin.   operací          32 000             29 253
 Pojištění funkčně nespecifikované          32 000             33 393
 Platby daní a poplatků krajům a obcím           2 830 620
 Vypořádání z minulých let          19 355             19 355
 Ostaní činnosti jinde nezařazené          15 000            293 885
 Volby do parlamentu                         7 879
  Územní plánování                       38 720
Celkem        12 724 457          15 875 000

 

Rozpočet roku 2016- schválen 24.2.2016

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 3 604 500  4101808
Nedaňové příjmy   668 843  619321
Kapitálové příjmy 2 500 000   7240814
Dotace    55 545  196953
Financování    
Celkem  6 828 888  12158897

 

Výdaje

Plán                                     Skutečnost                

Pozemní komunikace

 2 129  000  182 437

Provoz veřejné silniční dopravy

    427 270    27 270
Odvádění a čištění odpadních vod   1 500 000       3 000
Činnosti knihovnické        18 100      23 363
Ostaní záležitosti kultury        24 000      44 515
Sportovní zařízení v majetku obce     121 000     97 934
Využití volného času dětí a mládeže       40 000     37 311
Bytové hospodářství       37 000    33 621

Nebytové hospodářství

     125 000   156 588
Veřejné osvětlení        59 000    35 178
Pohřebnictví          5 000      8 349
 Komunální služby a územní rozvoj      245 000   661 978
 Sběr a svoz komunálních odpadů      190 000   192 611
 Sběr a svoz ostaních odpadů        75 000    28 604
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana          3 000      6 074
 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        50 000    64 086
 Ochrana obyvatelstva          1 000           0
 Požární ochrana - dobrovolná část        141 000   308 789
 Zastupitelstva obcí        639 000   649 385
 Činnost místní správy        822 992,35   865 451
 Obecné příjmy a výdaje z fin.   operací          20 000    32 045
 Pojištění funkčně nespecifikované          41 000    31 840
 Vypořádání z minulých let              525,65     2 082
 Ostaní činnosti jinde nezařazené          15 000   12 008
 volby do ZK kraje         100 000   10 645
Celkem      6 828 888   3 612 241   

Rozpočet roku 2015-  schválen 25.2.2015

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 3 219 000  3 559 120,60
 Nedaňové příjmy    703 000     822 163,67
Kapitálové příjmy  2 906 650            100 
Dotace     150 400   3 683 883,20
Financování    
Celkem  6 979 050 8 071 267,47 

 

Výdaje

Plán                                     Skutečnost                

Pozemní komunikace

 1 415 000  1 636 065,40

Provoz veřejné silniční dopravy

      26 640      26 640
Činnosti knihovnické        21 000      39 650
Ostaní záležitosti kultury         19 000      30 496
Sportovní zařízení v majetku obce        21 500       11 837
Využití volného času dětí a mládeže      105 000       44 738
Bytové hospodářství        52 000       70 893,30

Nebytové hospodářství

       10 000   1 462 730,42
Veřejné osvětlení       169 000   1 336 063,73
Pohřebnictví         32 000        38 734
 Komunální služby a územní rozvoj       250 000      290 417
 Výstavba a údržba místních sítí    1 509 000      342 587
 Sběr a svoz komunálních odpadů       179 000      184 591
 Sběr a svoz ostaních odpadů         50 000        79 797
 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         70 000        39 259,26
 Ochrana obyvatelstva           1 000  
 Požární ochrana - dobrovolná část         55 000        28 122
 Zastupitelstva obcí       680 591       614 493,32
 Činnost místní správy    2 235 460        837 122,61
 Obecné příjmy a výdaje z fin.   operací        40 000         60 030,90 
  Vypořádání z minulých let         22 859         22 859
Ostatní činnosti jinde nezařazené         15 000         12 092
Celkem      6 979 050       9 779 493,62 

 

Rozpočet roku 2014 - schválen  18.3.2014

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

 3 378 000,--

    3 411 785,20
Nedaňové příjmy     583 470,--         678 338,41
Kapitálové příjmy     400 000,--      3 498 960,00  
Dotace     2 1499 626,00
Financování    
Celkem   6 772 184.--  9 738 709,63

 

 

Výdaje

Plán                                     Skutečnost                

Pozemní komunikace

 

      15 780,-- 

Provoz veřejné silniční dopravy

                             27 540,--

                               

      27 540,--

     

Odvádění a čištění odpadních vod  75 000,--                             75 000,--
Činnosti knihovnické   14 000,--        11 650,--
Ostaní záležitosti kultury   50 000,--        25 425,--
Sportovní zařízení v majetku obce 612 700                      366 026,--
Využití volného času dětí a mládeže                               35 200,--        35 546,--
Bytové hospodářství                             445 000,--                356 613,--

Nebytové hospodářství

                              10 000,--            4 961,--
Veřejné osvětlení                             300 000,--          97 562,10
Pohřebnictví                               18 000,--            2 920,--
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                              200 000,--           19 995,50
 Komunální služby a územní rozvoj                             190 000,--           360 191,--
 Sběr a svoz komunálních odpadů                             170 000,--           173 115,--
 Sběr a svoz ostaních odpadů                               14 000,--              19 742,--
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana  2 587 214,--           2 077 777,--
 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                               50 000,--              50 509,37
 Ochrana obyvatelstva                                 1 000,--  
 Požární ochrana - dobrovolná část                               74 000,--              41 183,--
 Zastupitelstva obcí                             706 000,--            896 426,17
 Volby do ZO                11 371,--
 Volby do E.P.                  7 570,--
 Činnost místní správy                          1 109 976,80        1 114 608,63
 Obecné příjmy a výdaje z fin.   operací                                10 000,--               9 776,--
 Pojištění funkčně nespecifikované                                44 000,--              42 857,--
 Ostatní finanční operace                71 060,--
 Vypořádání z minulých let                                13 553,20               13 553,20
 Ostaní činnosti jinde nezařazené                                15 000,--                   12 250,--
Celkem                              6   772 184,--        5  941 009,37 

 

 

Rozpočet roku 2013 - schválen  19.2.2013

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

 3 159 500,--

3 573 266,53
Nedaňové příjmy      822 001,--    2 218 573,21  
Kapitálové příjmy            27 150,--    
Dotace  2 650 372,--     3 946 604,41 
Financování    
Celkem  6 631 873,-- 9 765 594,15 

 

Výdaje

Plán                                     Skutečnost                
Provoz veřejné silniční dopravy     27 180,--              27 180,--
Odvádění a čištění odpadních vod   302 400,-- 264 590,-- 
Základní školy     70 000,-- 62 294,--
Činnosti knihovnické    30 000,-- 65 642,90 
Ostaní záležitosti kultury     70 000,-- 

35 137,--

Sportovní zařízení v majetku obce    82 500,-- 1 106,--
Využití volného času dětí

   41 000,--

34 530,-- 
Bytové hospodářství    45 000,-- 32 940,40 

Nebytové hospdářství

   20 000,-- 3 849,50 
Veřejné osvětlenní    300 000,-- 197 971,75 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí    230 000,-- 378 165,-- 
 Komunální služby a územní rozvoj    180 000,--  155  593,-- 
 Sběr a svoz komunálních odpadů    189 000,-- 169 858,-- 
 Sběr a svoz ostaních odpadů      20 000,-- 13 533,-- 
 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2 800 000,--  48 400,-- 
 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      60 500,-- 52 977,27 
 Ochrana obyvatelstva        1 000,--  
 Požární ochrana - dobrovolná část       47 000,-- 53 669,-- 
 Zastupitelstva obcí    681 000,-- 681 560,61 
 Činnost místní správy 1 366 293,--

3 976 742,22 

 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací       10 000,--      9  912,60 
 Pojištění funkčně nespecifikované       44 000,-- 43 932,-- 
 Ostaní činnosti jinde nezařazené       15 000,-- 13 262,-- 
Celkem  6 631 873,-- 6 322 847,06 

  

Rozpočet roku 2012 - schválen 13.3.2012

Příjmy

Plán               Skutečnost
Daňové příjmy

 2 043 700,--

2 948 572,65 
Nedaňové příjmy     796 001,--   970 497,06 
Kapitálové příjmy  1 500 000,--    845 900,--    
Dotace     304 920,--   266 112,-- 
Financování  4 462 379,-- 4 461 379,-- 
Celkem  9 107 000,-- 9 492 460,71 

 

Výdaje

Plán                                                         Skutečnost
Provoz veřejné silniční dopravy                27 090,--                 27 090,--
Odvádění a čištění odpadních vod          3 607 864,-- 4 299 565,20 
Základní školy             100 000,--   86 698,-- 
Činnosti knihovnické                10 000,-- 11 635,-- 
Ostatní zýáležotosti kultury              219 000,--  228 057,-- 
Sportovní zařízení v majetku obce              201 500,-- 159 438,--
Využití volného času dětí a mládeže

                45 000,--

   39 514,-- 
Nebytové hospodářství              100 000,--      73 217,38 
Veřejné osvětlení              170 000,--     173 126,56 
Výstavba a údržba místních inž. sítí            1 900  000,-- 1 567 750,-- 
Komunální služby a územní rozvoj                228 000,--      341 142,-- 
Sběr a svoz komunálních odpadů             169 000,--  164 845,-- 
 Sběr a svoz  ostaních odpadů                10 000,-- 14 163,-- 
 Protierozn,protilavinová a protipožární ochrana             200 000,-- 45 660,-- 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleń                75 500,--   46 302,23 
Ochrana obyvatelstva                 1 000,--
Požární ochrana              70 000,--    62 354,-- 
Zastupitelstva obcí            700 000,--    674 429,71 
Činnost místní správy        1 215 260,-- 1 040 450,79 
Obecné příjmy a výdaje  z fin. operací               10 000,--      9 798,-- 
Pojištění funkčně nespecifikované              32 786,--     33 373,-- 
Ostatní činnosti jinde nezařazené               15 000,--    178 847,-- 
Celkem          9 107 000,--   9 292 845,87 

 

Rozpočet roku 2011 - schválen 1. 3. 2011  

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

2 300 000,-

2 825 997,54 
Nedaňové příjmy 1 500 000,- 722 136,70 
Kapitálové příjmy   1 150 750,-- 
Dotace 60 100,- 14 432 614,-- 
Financování    
Celkem 3 860 100,- 19 131 498,74 

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Výstavba inenýrských sítí, projektové práce, tech. zázemí 863 000,-  11 138069,--
- školství 85 000,-     157 449,--
- kultura, zájmová činn. dětí 80 000,-       71 670,--
- silnice, veřejné osvětlení 400 000,-      115 915,--
- dopravní obslužnost 26 280,-         26 280,--
- údržba obecního majetku, rekonstrukce č.p.69, nákup majetku obce 1 190 000,-     1 605 357,--
- Komunální služby, zaměstnanci v obci, zastupitelstvo

870 000,-

       914 034,--
- platby daní a poplatků 45 820,-           40 704,-- 
- Svoz a sběr komunálního odpadu 170 000,-         176 792,--
- ostatní, dotace organizacím 130 000,-

         276 306,--

    14 522 585,--

Celkem 3 860  100,-

Rozpočet roku 2010 

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

2 192 780,-

2 520 310,-
Nedaňové příjmy 716 500,- 520 173,-
Kapitálové příjmy   2 600 751,-
Dotace 79 800,- 510 665,-
Financování    
Celkem 2 989 080,- 6 151 899,-

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje - místní hospodářství    
- školství 83 000,- 57 933,-
- kultura, zájmová činn. dětí 11 000,- 11 358,-
- silnice   28 498,-
- dopravní obslužnost 26 100,- 26 100,-
- údržba obecního majetku 1 792 580,- 1 281 217,-
- investice

 

499 548,-
- platby daní a poplatků 11 000,- 11 178,-
- ostatní, dotace organizacím 1 065 400,-

3 101 092,-

5 016 924,-

Celkem 2 989 080,-

Rozpočet roku 2009 - schválen

 

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

2 529 000,--

2 240 324,64
Nedaňové příjmy 481 500,-- 970 042,33
Kapitálové příjmy   235 886,--
Dotace 7 400,-- 490 235,--
Financování    
Celkem 3 217 900,-- 3 936 487,--

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje - místní hospodářství 2 398 460,-- 2 156 430,20
- školství 83 000,-- 82 955,--
- kultura, zájmová činn. dětí, klubovna, hřiště 33 000,-- 75 452,--
- silnice   39 270,--
- dopravní obslužnost 27 440,-- 21 180,--
- údržba obecního majetku 65 000,-- 188 677,--
- investice

600 000,--

687 144,--

- platby daní a poplatků 11 000,--  
- ostatní, dotace organizacím, PO  

860 400,90,--

4 111 509,12

Celkem 3 217,900,--

Rozpočet roku 2008 - schválen 17. 3. 2008

 

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

2 580 060,--

2 489 774,--
Nedaňové příjmy 372 140,-- 747 416,--
Kapitálové příjmy    
Dotace 7 300,-- 1 000 585,--
Financování 600 000,--  
Celkem 3 559 500,-- 4 237 775,--

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje - místní hospodářství 1 609 635,-- 2 285 309,--
- školství 60 000,-- 83 500,--
- kultura, zájmová činn. dětí 34 660,-- 45 000,--
- silnice 320 000,--  
- dopravní obslužnost 27 540,-- 27 540,--
- údržba obecního majetku 383 000,-- 478 860,--
- investice

1 100 000,--

1 193 500,--
- platby daní a poplatků 19 665,-- 34 590,--
- ostatní, dotace organizacím 5 000,--  
Celkem 3 559 500,-- 4 148 299,--

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

2 105 000,--

2 269 383,--
Nedaňové příjmy

475 000,--

872 477,--

Kapitálové příjmy

200 000,--

195 888,--
Dotace

6 958,--

1 545 958,--
Financování    
Celkem

2 786 958,---

4 883 706,--

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje - místní hospodářství

2 0110138,--

1 719 000,--
- školství

100 000,--

82 000,--
- kultura, zájmová činn. dětí

170 000,--

83 000,--
- silnice

100 000,--

 
- dopravní obslužnost

26 820,--

26 820,--
- údržba obecního majetku

236 000,--

33 000,--
- investice

100 000,--

2 189 000,--
- platby daní a poplatků

23 000,--

19 000,--

- ostatní, dotace organizacím

Celkem

20 000,--

2 786 958,--

41 500,--

4 635 038,--