Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

Přehled roku 2017

Fota ze všech akcí najdete ve fotogalerii roku 2017

Leden – Do nového roku jsme vstoupili s novými webovými stránkami obce. Ohrožovala nás ptačí chřipka, která se objevila u Turnova. Hasiči dík mrazům „vyrobili“ pro všechny na hřišti ledové kluziště. Šikulové obsadili první místo v Podzimní sběrové kampani – sběr baterií a sběr vysloužilého elektrozařízení. Narodila se Terezka Horáková.

Únor – Je uspořádána návštěva muzea pana Mazucha pro seniory. Pro děti byl uspořádán výlet do Liberce, kde jsme navštívili svíčkárnu a děti si odtud odvezly spoustu vlastních výrobků. Bylo vyhodnoceno výběrové řízení na výstavbu vodovodního a kanalizačního řádu pro novou zástavbu. V rámci projektu Greenway Jizera se podepsala smlouva s Městem Turnov na vypracování tohoto projektu. Hasiči si v zasedací místnosti uspořádali první Hasičský bál. Zemřela paní Vlasta Melicharová a paní Zdeňka Csizmadiová

Březen – Již po třetí jsme se zúčastnili akce Ukliďme svět – ukliďme Česko, letos nás Svijany uklízelo opravdu hodně. Začala výstavba vodovodního a kanalizačního řadu pro RD za Zámkem. Byla schválena OZV č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. V knihovně byl uspořádán již sedmý ročník Noci s Andersenem. V zasedací místnosti OÚ se konal Bleší trh. V knihovně se konala netradiční oslava MDŽ. V knihovně je doplněn fond o společenské hry. Senioři měli své posezení s muzikou tentokrát v zasedací místnosti OÚ.

Duben – Začala výstavba prvních domů v lokalitě za Zámkem a zároveň probíhal archeologický průzkum v místech budoucích inženýrských sítí a komunikací této lokality. Děti z výtvarného kroužku se umístily na druhém místě v soutěži Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Tradiční oslava čarodějnic měla dosud největší účast dětí i dospělých. Zemřel pan Vlastimil Horák.

Květen – Na sloup veřejného osvětlení u Adamů je umístěn radar na měření rychlosti. Knihovna uspořádala druhý ročník Noci s literaturou, četl nám pan Petr Vydra. Je uspořádána cestopisná beseda s panem Petrem Horálkem. Na hřišti se koná již 19. ročník Svijanské 13. Tamtéž nás pobavili DS Přepeře divadelním kusem Pension Belvedere. SK pořádá další víkendový výlet. Stará garda sboru hasičů obsadila druhé místo v Nechálově, v Příšovicích získalo první místo družstvo staré gardy i družstvo žen.

Červen – Dětský den na hřišti se líbil všem dětem. Uskutečnilo se pasování prvňáčků. Občané Svijan jsou pozváni na prohlídku nových zámeckých prostor – hotelu i Zámeckého šenku. Divadelní soubor Tyl Mnichovo Hradiště na velkém hřišti sehrál hru: Velice podivuhodný příběh ctnostné ženy z Efezu. Na hřišti se konal 13. ročník soutěže Svijanský Soptík. Děti úspěšně zdolávají soutěže mladých hasičů a obsazují přední místa. Jsou instalována další zrcadla na komplikovaných výjezdech z komunikací a domů. Navštívila nás komise v rámci soutěže Vesnice roku. Proběhla volba nového velitele JPO, zvolen byl Martin Uhlíř. Ve škole se koná setkání žáků bývalé školy. Děti zvítězily v soutěži Recyklohraní: Seber mobil a pojeď do ZOO. Za odměnu navštívily recyklační linku ve Stráži pod Ralskem a ZOO v Liberci.

Červenec – Začátkem měsíce byl uspořádán krásný výlet pro děti a seniory na hrad Kokořín. Děti mají své nocování pod širákem se stezkou odvahy. Je dokončena výstavba vodovodního a kanalizačního řádu pro novou výstavbu za Zámkem. Probíhá revitalizace Kabeláčovy zahrady.

Srpen – Ve spolupráci se Zámkem Svijany je uspořádáno Sportovní odpoledne na Zámku. Sbor hasičů pořádá autobusový výlet pro své členy. Koná se sedmý ročník Pivobraní.

Září – Je opravena komunikace od Jedličkových k železničnímu mostu a komunikace vedoucí od silnice 610 podél Bernardových přes můstek na silnici 27917. K 1. 10. odstupuje místostarosta ze své funkce. Je opravena socha Paní učitelky a je umístěna ve vestibulu budovy školy. Stará garda sboru hasičů zvítězila v soutěži v Peršanech a za všechna umístění získala cenu – Proudnici Senior Cap Pelešany.

Říjen – Od 1. 10. se stává uvolněným starostou ing. Petr Felkner. Na funkci místostarosty je zvolen pan Jiří Linka. Ve Svijanech besedoval o svých cestách cyklotremp a spisovatel pan Jan Vlasák. SK pořádá výroční 25. výlet pro všechny turisty. V knihovně je připraveno krásné dětské oddělení na své malé návštěvníky. Ve volební místnosti probíhají volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vichřice, která potrápila celou republiku, u nás naštěstí nenapáchala žádné velké škody. Byl dokončen projekt revitalizace Kabeláčovy zahrady.

Listopad – byl plný akcí, konalo se Vítání občánků v Zámecké kapli, Setkání seniorů v zasedací místnosti, Rozsvícení vánočního stromečku u obecního úřadu a také na Zámku. Na všech akcích měly připravený krásný program místní děti. Proběhla beseda Jak na internetu nenaletět. Je dokončena oprava sochy sv. Antonína Paduánského. Je opraven a nově nastaven obecní rozhlas.

Prosinec – V zasedací místnosti se konalo tradiční Vánoční pracování, které navštívil i Mikuláš se svou družinou. SK pořádá pro všechny zájemce autobusový zájezd na Adventní trhy do Budyšína a Görlitz. Na konci měsíce se koná Vánoční výlet a posezení pro turisty. Probíhají terénní úpravy komunikací v oblasti RD za zámkem. Jsou zaměřeny komunikace, které potřebují rekonstrukci. Bylo schváleno vypracování projektu na chodník od Kolářových až na křižovatku k vjezdu k lokalitě výstavby RD za Zámkem. Všechny domácnosti v obci dostaly od obce stolní kalendář pro rok 2018 z historie naší obce. Knihovnice Šárka Kalferstová obdržela na setkání knihovníků cenu Knihovnice roku 2017 Libereckého kraje.