Finanční prostředky ve výši 7.500,—Kčna akci - Hasičská soutěž v požárním útoku "Svijansk