Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování během celoplošného omezení pohybu v souvislosti s výskytem koronaviru

1. Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí.

Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nejbližší místo, kde je možné provést testy, pokud byste jej potřebovali navštívit.

2. Kdekoliv mimo vlastní domov noste respirátor, obličejovou masku, pokud ji máte k dispozici. Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte.

3. Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň 1,5–2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru. Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí.

4. Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je v dobré kondici, zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností tedy dokáže čelit nákaze virem.

5. Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkontaktně, je-li to možné.

6. Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných činnostech.

7. I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy před přípravou a konzumací jídla.

8. Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin, nejlépe vlažných nebo teplých.

9. Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu
a dotazujte se na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je nejlépe s minimem osobního kontaktu.

10. Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.

Koronavirus – Mimořádná opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 tato mimořádná opatření:

Loukov – Rekonstrukce mostu přes Jizeru – objízdné trasy

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost SMP-OKT_Loukov, správce společnosti SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147

Název zakázky: III/27922, most ev.č. 27922-22 přes řeku Jizeru před Loukovem

Zhotovitel dopravního značení: Signal, Dopravní značení, spol s r. o., U cukrovaru 495/6, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 254 23 037

Předpokládaný termín uzavírky: 1. 4. 2020

Předpokládaný termín konce uzavírky: 30. 11. 2020

Odstávka elektřiny 10. 3. 2020

Dne 10.03.2020 (08:00 – 16:00) – je plánovaná odstávka č. 110060691990 ve Svijanech

a týká se Svijany 21, 53, parc. č. 224/25, parc. č. 227/7