Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu ve Svijanech