Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kamerový systém pro Svijany, Příšovice a Přepeře

Zvýšit bezpečnost v obcích je cílem pilotního projektu, do kterého jsme se pustili společně s Příšovicemi a Přepeřemi. Pokud uspějeme, další obce z našeho mikroregionu Jizera budou následovat.

Projekt předpokládá umístění kamer na vjezdy a výjezdy z našich obcí, aby v případě nehody nebo kriminálního činu mohla policie zjistit, jaká auta do obce přijela, kterým směrem zase odjela a v jakém čase. Pokud by například došlo ke sražení chodce nebo únosu dítěte, rychle dostupná data z kamer policii usnadní pátrání. Přístup k datům z kamerových systémů by měla pouze Policie ČR v Turnově.

U nás ve Svijanech nikdy naštěstí k únosu dítěte nedošlo a doufejme, že nedojde, ale od kamerového systému si slibujeme, že pomůže policii vypátrat chytráky, kteří například svými vozy poškodí chodníky nebo na katastru obce vyklopí náklaďák s odpadem, jako se už stalo mnohokrát, naposledy letos v říjnu.

Za podstatný přínos kamerového systému dále považujeme, že samotná jeho existence by měla snížit riziko kriminálních činů, jako bylo například v nedávné minulosti vykrádání domů, které zůstaly po smrti majitele prázdné.

U nás ve Svijanech by měly být v rámci projektu umístěny kamery na všech možných vjezdech nebo výjezdech do/z obce, např. u kruhového objezdu, u mostu přes Jizeru, u bytovek, na křižovatce u sv. Jana Nepomuckého, u vjezdu k novým rodinným domkům apod. Tedy jak filozofie systému vyžaduje, všude tam, kde lze do obce vjet a vyjet autem. To znamená nejen po oficiální silnici, ale i cestě pro auto průjezdné, třeba i poté vedoucí od hřbitova. Že se tak děje, jsme už poznali pár dnů po jejím otevření.

Všechny tři obce žádáme společně o dotaci od ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. Dotace by měla pokrýt přes 80 % všech nákladů. Pravidla dotačního programu požadují, abychom před a po zprovoznění systému udělali anketu mezi občany o bezpečnosti v obcích a výhodách, nebo nevýhodách takto navrženého kamerového systému. Proto zde otiskujeme anketní lístek s otázkami. Potřebovali bychom, abyste je do 15. prosince vyplnili a jedním z možných způsobů předali na obec:

  • donesli na Obecní úřad nebo vhodili do schránky na obecním úřadě,
  • předali některému ze zastupitelů,
  • nebo vyplnili anketu na webu.

Anketu nepodepisujte, je anonymní, a můžete také vyplnit elektronicky na webu naší obce. I zde je anketa anonymní. Děkujeme za spolupráci.

Anketa