VV Svijany  

Z1_ÚP_Svijany 

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Svijany

Návrh zprávy o uplatňování  ÚP Svijany

Veřejná  vyhláška    - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Svijany  

 

Výkres širších vztahů

OUP2_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf

Územní plán svijany - Hlavní výkres

UP2_HLAVNI_VYKRES.pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

OUP3_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PUDNIHO_FONDU.pdf

Územní plán svijany - Výkres veřejně prospěšných staveb

UP3_VYKRES_VEREJNE_PROSPESNYCH_STAVEB[1].pdf

Výkres základního členění území

UP1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI.pdf

Územní plán svijany - Koordinační výkres

OUP1_KOORDINACNI_VYKRES.pdf

Územní plán svijany - příloha 2

UP Svijany nový 20.11..pdf

Územní plán svijany - příloha 3

OUP Svijany nový 20.11.2012.pdf