Veřejná vyhláška- veřejné projednání návrhu Změny č. 1

Územního plánu obce Svijany

Veřejná vyhláška.PDF

Svijany_Z1_výrok_proVP.pdf

Svijany_Z1_odůvodnění_proVP.pdf

Z1_HLV_Svijany.pdf

Z1_KOV_Svijany.pdf

Z1_VPS_Svijany.pdf

Z1_ZCU_Svijany.pdf

Z1_ZPF_Svijany.pdf

 

 

 

 

 

VV Svijany  

Z1_ÚP_Svijany 

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Svijany

Návrh zprávy o uplatňování  ÚP Svijany

Veřejná  vyhláška    - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Svijany  

 

Výkres širších vztahů

OUP2_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf

Územní plán svijany - Hlavní výkres

UP2_HLAVNI_VYKRES.pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

OUP3_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PUDNIHO_FONDU.pdf

Územní plán svijany - Výkres veřejně prospěšných staveb

UP3_VYKRES_VEREJNE_PROSPESNYCH_STAVEB[1].pdf

Výkres základního členění území

UP1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI.pdf

Územní plán svijany - Koordinační výkres

OUP1_KOORDINACNI_VYKRES.pdf

Územní plán svijany - příloha 2

UP Svijany nový 20.11..pdf

Územní plán svijany - příloha 3

OUP Svijany nový 20.11.2012.pdf