Místní platné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Zajištění schůdnosti místních komunikací

od 22.12.1998

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

od 20.03.2000

Závazná část územního plánu obce Svijany – Regulativy

od 30.09.2002

Zrušující vyhláška č.1/2007

od 04. 04. 2007

O místním poplatku za užívání  veřejného prostranství  č.3/ 2007

od 08. 05. 2007

Požární řád

od 08. 05. 2007

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy... odpadů 6/2007

od 05. 06. 2007

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství - změna 7/2007

od 04. 06. 2007

OZV č. 1/2011

 

OZV č. 2/2011  Příloha -č.1 k OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Jednací řád.

OZV č.2/2015.

OZV č. 3./2015

OZV č 1 /2017

Spisový a skartační řád  

 

od 8.12.2010

  od  8.5.2015

   od 1.1.2016  

od 5.4.2017  

20.9.2016  

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

      Střednědobý výhled rozpočtu obce

     - v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Svijany v  elektronické podobě vyvěšen

      na úřední desce obce.

      Rozpočtový výhled 

      Rozpočtové opatření č.1/2017  

      Rozpočtové opatření  č. 2/2017

      Rozpočtové opatření č. 3/2017

     Rozpočtové opatření č 4/ 2017

       

Program obnovy vesnice

Obecní nařízení

Výroční zprávy

2011

Výroční zpráva za rok 2011.

2012

 Výroční zpráva za rok 2012

2013

Výroční zpráva  za rok 2013